Individualna psihoanalitična psihoterapija (45 min)

Individual psychoanalytic psychotherapy in English (45 min)

Psihoanaliza* (45 min)

Individualna sistemska-družinska psihoterapija (45 min)

Partnerska sistemska-družinska psihoterapija (50 min)

Sistemska-družinska psihoterapija družine** (50 min)

Skupinska psihoterapija*** (90 min) 

 

ZA PODJETJA, ORGANIZACIJE IN INSTITUCIJE

Organizacija delavnic/e ali predavanj****:  - 1,5h - 3h

                                                                                        -   1 dan

                                                                                        -  vikend

 

Vse cene so v bruto zneskih.

50€

80€

 40 € 

30 € 

50 € 

70 € 

 25 € 

 

 

200 - 400€ 

1000€ 

po dogovoru


*Pogostost obiskovanja srečanj »klasične« psihoanalitične obravnave (psihoanalize) je 3-5x tedensko. Pogoj za vključitev v tovrstno obliko psihoterapevtske obravnave je ustrezna motiviranost in pripravljenost na dolgoročno zavezanost psihoanalitičnemu procesu (minimalno 1-2 leti). Primernost tovrstne oblike psihoterapevtske obravnave za posameznika je predmet pogovora na uvodnem psihoterapevtskem srečanju, v kolikor posameznik izrazi željo po vključitvi v intenzivnejši poglobljeni psihoanalitični proces, odločitev o tem pa sprejmeta skupaj s psihoanalitikom, po nekaj začetnih psihoterapevtskih srečanjih, ki potekajo enkrat tedensko.

**V primeru enostarševske družine, je cena psihoterapevtskega srečanja enaka ceni psihoterapevtske obravnave para.

*** V primeru želje po vključitvi v skupino, prosim pošljite e-mail na naslov info@animavita.si in na kratko opišite svojo motivacijo za vključitev v psihoterapevtsko skupino. Pred vključitvijo v skupino bo potrebno opraviti tudi individualni uvodni psihoterapevtski pogovor. Skupina bo pričela z delom, ko bo svoj interes o vključitvi izrazilo vsaj 6 kandidatov. Maksimalno število članov skupine je 12.

**** Delavnice ali predavanja so organizirana upoštevajoč in nanašajoč se na psihodinamiko skupine (kolektiva) in udeležencev, izbira tematike pa je predmet predhodnega razgovora med naročnikom in izvajalcem delavnice/predavanja, upoštevajoč specifične potrebe posamezne skupine udeležencev (npr.: management; skupinska dinamika; ustvarjalnost; stres na delovnem mestu; pasivnost vs. pro-aktivnost; medsebojna komunikacija; ipd.)

POPUSTI: Študentje s statusom rednega študenta imajo na cene 20% popusta. V primeru statusa izrednega študenta je vprašanje popusta stvar individualnega dogovora. Brezposelni imajo na cene 20% popusta oziroma je količina popusta stvar individualnega dogovora glede na specifičnost življenjske situacije.